Ochrana osobních údajů

§ 1
Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů (jména, příjmení, adresy, telefonního číšla a emailové adresy) do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Změna osobních údajů je možná v nastavení účtu nebo zasláním nebo sdělením změn našemu callcentru.


§ 2
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána elektronickou formou na e-mail: info@ritore.com a prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány a scháleny Úřadem pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Czech Republic, Tel. informace: +420 234 665 555, ústředna: +420 234 665 111

Pinterest YouTube
Powered for RITORE